Rob Gommers 
Stationsweg 18
3764 CJ  Soest

Vrijwaring / Disclaimer: 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en samengesteld;
dit sluit niet uit dat de inhoud kleine onvolkomenheden kan bevatten; daarnaast kan bepaalde informatie verouderd, niet correct of onvolledig zijn. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze website. 

Op onze website te raadplegen en bekijken onderdelen zijn bedoeld als algemene informatie en aan opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s, visualisaties en tekeningen zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Indien informatie afkomstig van onze website wordt gebruikt geschied dit geheel voor eigen risico; wij adviseren gegevens voor gebruik bij een deskundige te verifiëren. 

De getoonde informatie kan nooit worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk en professioneel advies. 

De site wordt zo goed mogelijk verbeterd en onderhouden; Mocht u verbroken links of andere onjuistheden tegenkomen en heeft u suggesties of goede ideeën dan kan u dat melden zodat wij de werking of content van de site kunnen verbeteren. 

Rob Gommers interieur architectuur en / of Buro voor Bouwkunst garanderen niet dat deze website ononderbroken zal functioneren, foutloos en vrij van virussen of andere soortgelijke storende elementen is of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. Buro voor Bouwkunst en Rob Gommers interieur architectuur wijst aansprakelijkheid voortkomend uit de werking van en informatie op deze site nadrukkelijk van de hand! 

Rob Gommers interieur architectuur of Buro voor Bouwkunst kan functionele werking, inhoud of tekst van deze website zonder aankondiging, geheel naar eigen inzicht wijzigen terwijl niemand ons dat kan verplichten. 

De website verwijst met zogenaamde ‘links’ naar informatie, databases of websites die door derden worden aangeboden, gecontroleerd en onderhouden; de inhoud van deze door anderen aangeboden gegevens wordt niet door ons beoordeeld op inhoud, juistheid, actualiteit, volledigheid of het maatschappelijk gezien aanvaardbare. 

Daarom wijst Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot het gebruik van deze ‘links’ en daaraan gerelateerde informatie, databases of websites nadrukkelijk van de hand.
Intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud en werking van deze site komt uitsluitend toe aan Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst. 

Digitale gegevens uit de database en de dragers van de informatie blijven eigendom van Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het, online, bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteit. 

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit van de website over te nemen, te wijzigen, te vermenigvuldigen, op te slaan in een gegevensbestand of te publiceren en openbaar te maken. 

Informatie die via onze website, of per e-mail, over internet naar ons wordt verzonden is niet beveiligd en de inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt; derhalve geschied verzending geheel voor uw eigen risico. Gegevens en documentatie die u ons op deze wijze, via internet, digitaal verstrekt dienen / dient juist en rechtsgeldig te zijn terwijl u garandeert dat verstrekte gegevens en informatie geen inbreuk maken op rechten van derden. 

Door u via internet gezonden informatie en documentatie is niet vertrouwelijk en mag zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard waarop de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn. 

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze vrijwaring / disclaimer indien gewenst of wanneer noodzakelijk naar eigen inzicht te wijzigen. 

Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst richt zich, tenzij anders is vermeld, geheel op Nederland en de Nederlandse markt daardoor is op onze website, en deze vrijwaring / disclaimer, het Nederlands recht van toepassing. 

©2013 Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst;
alle rechten voorbehouden. 

Terms of use: 
Information sent through our website, over internet, or by e-mail, that is transmitted to Rob Gommers interior architecture / Buro voor Bouwkunst is not protected and can’t be considered as confidential thereby sending information by internet occurs of one’s owns responsibility. 

Rob Gommers interior architecture / Buro voor Bouwkunst focuses, unless something else is mentioned, the Netherlands and aims at the Dutch market so the Dutch law, and justice, is apposite to transactions, our website and the disclaimer in Dutch. 

©2013 Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst; All rights reserved. 

Nutzungsbedingungen:
Die informationen gegeben über unsere website, via internet oder durch e-mail, und übertragen zu Rob Gommers innen architektur / Buro voor Bouwkunst wird nicht geschützt und kann dadurch nicht als vertraulich betrachtet werden. Damit gescheht daten austauschung über internet oder unser website und durch e-mail im eigener verantwortung. 

Rob Gommers innen architektur / Buro voor Bouwkunst konzentriert sich, soweit nichts anderes erwähnt wird, auf den Niederlanden und zielt auf den Niederländischen markt, Niederländischen gesetz und gerechtigkeit ist treffend für transaktionen, dem website und unser disclaimer im Niederländisch. 

©2013 Rob Gommers interieur architectuur / Buro voor Bouwkunst; Alle rechte vorbehalten.