Rob Gommers 
Stationsweg 18
3764 CJ  Soest

Zorg voor kwaliteit:

Het bureau heeft aandacht voor kwaliteit van het totale bouwproces,
coördineert samenwerking aan bouw informatie modellen,
en verleend onderstaande diensten.

Ruimtelijke vormgeving:

 • formuleren programma van eisen
 • haalbaarheid onderzoek
 • concept ontwikkeling
 • schetsontwerp
 • structuur ontwerp
 • voorontwerp
 • definitief ontwerp
 • kleur- en materiaal advies
 • 3D visualisatie en presentatie

Voorbereiding en informatie: 

Technisch ontwerp:

 • werktekening
 • productietekening
 • gebruiksoppervlakte berekening
 • daglicht berekening
 • u-waarde berekening
 • ventilatie/spuiventilatie berekening
 • bepalen energie prestatie gebouw
 • berekening geluidwering constructie
 • berekening geluidwering gevel
 • galm berekening
 • koudebrug berekening
 • brandoverslag berekening
 • thermisch/hygrische berekening
 • veiligheids- en gezondheidsplan

Projectmanagement:

 • supervisie en regie
 • project organisatie en coördinatie
 • advies contracteren/aanbesteden
 • vertegenwoordigen opdrachtgever
 • toezicht en kwaliteit bewaking
 • bouwbegeleiding
 • directievoering
 • oplevering