Rob Gommers 
Stationsweg 18
3764 CJ  Soest

Algemene voorwaarden: 

Diensten en werkzaamheden worden verricht volgens een overeenkomst van opdracht waarop door ons gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. 

Bij een aanbieding en voorafgaand aan de opdracht die u geeft ontvangt u,
al dan niet digitaal, één van de door ons gehanteerde voorwaarden:
BV 2001 | CR 2013 | DNR 2011. 


Te downloaden voorwaarden: 


BV 2001:

CR 2013:

DNR 2011:

STB 2009: